Nedan presenteras endast en del av den verksamhet eller de arrangemang som Föreningen Karlstad Lever har genomfört. Listan fylls på succesivt.


VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Här kan du läsa föreningens senaste verksamhetsberättelser i pdf-format:

Verksamhetsberättelse 2019 (10 MB) >
Verksamhetsberättelse 2018 (7,2 MB) >
Verksamhetsberättelse 2017 (1,9 MB) >
Verksamhetsberättelse 2016 (6,2 MB) >
Verksamhetsberättelse 2015 (1.5 MB) >
Verksamhetsberättelse 2014 (1,3 MB) >
Verksamhetsberättelse 2013 (1.2 MB) >
Verksamhetsberättelse 2012 (1.4 MB) >
V
erksamhetsberättelse 2011 (1.2 MB) >
Verksamhetsberättelse 2010 (1.3 MB) >
Verksamhetsberättelse 2009 (1.5 MB) >
Verksamhetsberättelse 2008 (1.07 MB) >
Verksamhetsberättelse 2007 (1.02 MB) >
Verksamhetsberättelse 2006 (940 kB) >
Verksamhetsberättelse 2005 (1.49 MB) >

För att kuna läsa pdf-filerna måste Adobe Reader vara installerat på din dator. Det finns att hämta här >>


STUDIECIRKELN BYGGNADERS SÄRDRAG


Studiecirkeln BYGGNADERS SÄRDRAG är för närvarande vilande

Detta är en cirkel som genomfördes från 2003 och några år framåt och är för närvarande vilande. Den vände sig till de som ville skaffa sig mer kunskap om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Arbetet utgick från lagstiftningens bestämmelser om skydd för kulturvärden och bland annat ställdes frågorna: Vad är egentligen kulturhistoriskt värde? Vilka möjligheter ger lagen att skydda värdefulla byggnader och miljöer i karlstad? Hur efterlevs lagen i praktiken? Vilka exempel finns i Karlstad där skyddet för vår kulturhistoria fungerar eller inte fungerar? Träffarna varvades med intressanta studiebesök till byggnader och miljöer som deltagarna fann intressanta och ville titta närmare på.

Cirkeln genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen.

Under terminerna besökte vi några av Karlstads kulturhistoriskt värdefulla hus. Du kan se några bilder från dessa besök här >.


K-MÄRKT I KARLSTAD

Föreningens tävling VAD VILL DU K-MÄRKA I KARLSTAD?
Det är många saker som ger Karlstad dess karaktär som vackra byggnader, portar, gårdar, skyltar, vattenspeglar eller staket. I stadsrummet finns mycket att upptäcka som är udda eller kanske så vanligt att vi inte längre lägger märke till det. Någon gång har du kanske sett något, och tänkt att det borde ”K-märkas” och bevaras till eftervärlden. Under Kulturhusens Dag 2007 hade alla chansen att göra sin egen K-spaning och föreslå sådant som man skulle vilja ”K-märka”.

Tävlingen var öppen för alla intresserade. Mer än 20 förslag inlämnades med kortare motivering. Alla förslag kommer att presenteras här på hemsidan och vid en utställning på Värmlands Museum den 20 oktober. De 10 bästa förslagen kommer att belönas med fina bokpriser.

Se alla inlämnade förslag och vinnare här >>


KULTUARVSDAGEN

Kulturarvsdagen som tidigare kallades Kulturhusens Dag firas i hela Europa varje år i början av september. I Karlstad har föreningen samordnat arrangemanget sedan 1992. Här presenteras de senaste årens arrangemang.

Kulturarvsdagen 2016 - Riva eller bevara i Karlstad
(Söndag 11 september 2016)
För 24:e året i rad inbjöd föreningen till Kulturarvsdagen. Underrubriken för temat var "Gräsrotsengageman under 70 år". Fyra kortare föredrag hölls i hörsalen på Värmlands Museum. Inger Berggrén, Carlstads-gillets ålderman, berättade om gillets tillkomst 144 för att rädda kvarteret Almen från rivning och gillets arbete fram till idag. Nästa föredrag hölls av Hans Olsson och Elisabet Larberg som redogjorde för hur Föreningen Rädda Badhuset bildades 1979 för att stoppa rivningen av Gamla Badhuset och föreningens fortsatta arbete under namnet Karlstad Lever fram till idag. Byggnadsantikvarie Andreas Hansen berättade om museets arbete med varsamhetsfrågor och kulturmiljöer. Sista föredraget hölls av Peter Sörensen som i många år varit en kritisk röst i stadsmiljöfrågor. Han berättade om hur han skapade Operation Karlstad för att få större spridning av diskussionen i sociala medier. Som moderator fungerade Fredrik Krohn Andersson.

Programmet finns för utskrift här >

Kulturarvsdagen 2015 - Karlstad förr och nu - förändringar i stadsrum och byggnader
(Söndag 13 september 2015)
Dagen bjöd på fyra föredrag som hölls på Nöjesfabriken Inger Berggrén, arkitekt och Carlstads-gillets ålderman, presenterade en serie bilder som illustrerade hur Karlstads förändrats från branden 1865 och fram till idag. Nästa föredrag hölls av Fredrik Krohn Andersson, konstvetare och filosofie doktor, som gav åhörarna en introduktion till begrepet Indusrtial cool, dvs den postindustriella trenden att återanvända industrilokaler för nya ändamål. Rolf Fjellman som under många år var medarbetare på KMW, gav en orientering om de olika industribyggnader som förr fanns i kvarteret och bjöd på personliga minnen och anekdoter fån sin KMW-tid. Sist ut var Nöjesfabrikens ägare Peter Eriksson som visade och berättade om hur de gamla industrilokalerna omvandlats till restauranger, bowlinghall och lokaler för lekland, event/konserter/mässor.

Programmet finns för utskrift här >

Kulturarvsdagen 2014 - I krigens spår
(Söndag 14 september 2014)
Arrangemanget genomfördes med visning av Krikgsflygfält 16 på Brattforsheden och visning av Brigadmuseum i Karlstad.

Programmet finns för utskrift här >


Kulturarvsdagen 2013 - Människors mötesplatser
(Söndag 8 september 2013)
Dagen firades med "Öppet hus" på Gjuteriet där dörrarna till föreningslokalerna öppnades på vid gavel för att ge besökarna möjlighet att utforska de olika verksamheterna i huset.

Programmet finns för utskrift här >

Kulturarvsdagen 2012 - Från spann till kranvatten
(Söndag 9 september 2012)
Dagen startade med utdelning av Värmlands Museums diplom för god byggnadsvård som i år tilldelades Peter Sörensen för hans engagemang för kulturmiljövården, Kerstin Stenberg för ett långt engagemang för det byggda kulturarvet i Kristinehamn samt Ekaterina Lindberg för god restaurering av sin villa från 1905. Under rubriken "Från spann till kranvatten" berättade sedan i ord och bild Göran Engström och Jan Wilhelmsson om Karlstads vattenförsörjning förr, nu och i framtiden. I museets foajé visades en utställning med temat "Vatten - ett kretslopp" med foton ur museets samlingar.

Programmet finns för utskrift här >

Kulturarvsdagen 2011 - Gröna platser i Karlstad
(Söndag 11 september 2011)
De besökare som trotsade det blöta vädret bjöds på ett intresseväckande program som på olika sätt lyfte fram Karlstads gröna stadsrum, Klarälven som en unik stadspark, den vidareutvecklade Sandgrundsparken och vilka visioner som finns för att tillgodose det ökande behovet av växtlighet när staden förtätas.

Läs rapporten och se bilderna från Kulturarvsdagen 2011 >

Kulturarvsdagen 2010 - Arkiven - vägvisare till kulturarvet (Söndag 12 september 2010)
Kulturhusens Dag har bytt namn till Kulturarvsdagen. I år uppmärksammades arkiven som är en utomordentlig vägvisare till vårt kulturarv. Ca 150 besökare tog del av intressanta föredrag och presentationer om de olika arkiv som finns i Karlstad.

Läs rapporten och se bilderna från Kulturarvsdagen 2010 >

Kulturhusens Dag 2009 - Skådeplats Karlstad 1809 (Söndag 13 september 2009)
Nära 300 besökare tog del av intressanta föredrag om Adlersparres revolt som startade i Värmland, skulpturen Vindarnas boning, de Värmländska lantvärnsmännen, Värmlandsfinnarna, Olof Wibelius och annat med anknytning till den historia vi delar med Finland.

Läs rapporten och se bilderna från Kulturhusens Dag 2009 >

Se filmklippet från Kulturhusens Dag 2009 med Kjell Kvarneviks gestalning av Georg Adlersparre här nedan.

Kulturhusens Dag 2008 - Smaka på husen (Söndag 14 september 2008)
550 besökare passade på att "smaka på" Kaffeskrapan och Mariebergsskogen.
Läs rapporten och se bilderna från Kulturhusens dag 2008 >

Kulturhusens Dag 2007 - K-märkt i Karlstad (Söndag 9 september 2007)
En dag om byggnadsminnen och kulturhistoria med föredrag, stadsvandringar, bildvisningar och tävlingen "Vad vill du K-märka i Karlstad!".
Se bilderna från Kulturhusens dag 2007 >
Ladda ner programbladet för utskrift här >>

Kulturhusens Dag 2006 - Platser för ankomst och avfärd
MÖTESPLATS ALMEN
(Söndag 10 september 2006)
Nära 400 besökare upplevde en spännande dag om Karlstad förr och nu med stadsvandringar, utställningar, kulturhistorisk tipspromenad och båtturer. Samlingsplatsen för 2006 års Kulturhusens Dag var innergården i kvarteret Almen mellan Stadshuset, Doktorsgården och Landshövdingegården som dagen till ära hade förvandlats till ett trivsamt trädgårdscafé.
Se bilderna från Kulturhusens dag 2006 - Mötesplats Almen >.
Programaffischen finns för utskrift här >.

Kulturhusens Dag 2005 - Sjöstaden Karlstad (Söndag 11 september 2005)
Sjöfarten har i alla tider varit betydelsefull för Karlstads utveckling. Under dagen genomfördes båtturer och visningar för att levandegöra sjöfartens historia.
Se bilderna från Kulturhusens Dag 2005 >

Vill du veta mer om sjöfartshistoria kan du besöka hemsidorna för Sjöfartsgillet, Ångbåtssällskapet Polstjärnan, Flottningsmuseet och Café August. Läs mer om firandet av Kulturhusens Dag 2005 runt om i Sverige på Riksantikvarieämbetets hemsida.


ANDRA GENOMFÖRDA ARRANGEMANG


Studiebesök på Nya Tingvallagymnasiet
I samarbete med Karlstads hembygdsförening inbjöd Karlstad Lever till en guidad visning av Tingvallagymnasiets nya studiecenter i den tidigare aulan och den ombyggda Saluhallen. Besöket gjordes torsdagen 24 november.

Se inbjudan här >


Studiebesök på Karlstad CCC
I samarbete med Karlstads hembygdsförening inbjöd Karlstad Lever till en guidad visning av Karlstads nya konsert-, konferens- och kongressanläggning onsdagen 13 april 2111.

Se inbjudan här >


Blev det bra?

Peter Sörensens syn på byggnadsvården i Karlstad (Diskussionskväll Tisdag 27 Oktober 2009)
Peter Sörensen, länsombud i Svenska Byggnadsvårds-föreningen och av samma förening utnämnd till Årets Byggnadsvårdare 2009, har ett brinnande engagemang för stads- och kulturmiljö och är en vass debattör i byggnadsvårdsfrågor. Under kvällen berättade han om hur han ser på byggnadsvården i Karlstad och presenterade i ord och bild exempel på bra och dåligt. Bilden ovan är hämtad från en fastighet i Skattkärr.


Studiebesök hos 100-åringen Hotell Drott (Måndagen den 16 november 2009)
Hotell Drotts jugendhus från 1909 med sitt läge mitt emot järnvägsstationen är ett kännemärke och ett vackert inslag i stadsbilden. Många Karlstadsbo aldrig dock inte sett insidan och några tog tollfället i akt. Besökarna ledsagades av Arne Bengtsson, tidigare vd, som visade runt och berättade om hotellets unika 100-åriga historia och om dagens verksamhet.


Hotell Drott i början av 1900-talet

Teater på årsmötet (Tisdag 27 mars 2007)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls på Gjuteriet. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 kan du läsa här >. Efter mötet upplevde deltagarna föreställningen TE Å VA MÄNNISCH Eva-Mi Tapper som i pigan LagårdsAnnas gestalt tolkade texter av Värmländska författare såsom Fröding. Selma Lagerlöf, m fl. Någon liten sång till cittra och munspelstruddelutt fanns också på repetoaren.Hur står det till med Karlstads kulturmiljöer?
(Diskussionskväll Onsdag 1 november 2006) Är de befintliga redskapen för att skydda Karlstads kulturmiljö tillräckliga? Används de på avsett sätt? Eller riskerar vårt historiska arv att successivt gå förlorat? Detta var några av frågorna vid en diskussionskväll där Peter Sörensen visade talande bildexempel och presenterade en kvantitativ metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.


Vägledning för god byggnadsvård (Onsdag 6 april 2005)
Byggnadsvårdare ställs alltid inför svåra frågor: Vilken underhållsmetod är riktig? Hur ska man förhålla sig till byggnadens historiska tidsskikt? Finns rätt eller fel? Antikvarie Lena Thor berättade om hur man går tillväga och gav exempel på restaureringsprojekt i Värmland. Läs mer om byggnadsvård på Borgvik byggnadsvårds >> hemsida.


Cyrillushusets restaurering - från planering till modernt konstmuseum (Onsdag 9 mars 2005) Antikvarie Maria Linder visade lokalerna och berättade om vägval och den hänsyn som tagits vid restaureringen av huset som är byggnadsminne. Läs mer om Cyrillushuset på Värmlands Museums hemsida >>
Vill du ha höghus i Badhusparken? (Onsdag 14 juni 2006)
Föreningen inbjöd till information och diskussion kring planerna på att bygga ett 10 våningar högt hus och två punkthus nära Gamla Badhuset vid en picknick i Badhusparken. Läs om vad Föreningen Karlstad Lever anser om byggplanerna >.


Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu