< Tillbaka till start

LOGOTYPEN

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund i samband med att föreningen ombildades från Föreningen Rädda Badhuset till Föreningen Karlstad Lever den 1 januari 1982.

Föreningens namn kommer från en veckolång festival som arrangerades av Karlstads kulturföreningar 1981, för att visa allmänheten och stadens politiker att kulturen lever.

Logotypens olika delar symboliserar såväl föreningens engagemang för att värna stadens kulturhistoriska byggnader och miljöer, som för bättre villkor för föreningslivet. I förgrunden ses Klarälven med en av de dykdalber som är ett kännemärke för Karlstad. Handen med den brinnande facklan (som användes på programaffischen vid kulturfestivalen 1981) symboliserar kulturföreningarnas kamp för ändamålsenliga lokaler.

I fonden skymtar Gamla Badhuset med sin park; en kulturhistoriskt värdefull byggnad som stadens styrande ville riva 1979 vilket gjorde det nödvändigt att organisera protesterna genom bildandet av föreningen (Rädda Badhuset). I bakgrunden avspeglar sig också siluetten av Domkyrkans torn som ett utropstecken och ett karaktäristiskt landmärke i Karlstads stadsbild.

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >>


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu