KULTURHUSENS DAG 2006 - MÖTESPLATS ALMEN

 

Kulturhusens Dag 2006 - Platser för ankomst och avfärd
MÖTESPLATS ALMEN
(Söndag 10 september 2006)

Nära 550 besökare upplevde en spännande dag om Karlstad förr och nu med stadsvandringar, utställningar, kulturhistorisk tipspromenad och båtturer. Samlingsplatsen för årets Kulturhusens Dag var innergården i kvarteret Almen mellan Stadshuset, Doktorsgården och Landshövdingegården som dagen till ära hade förvandlats till ett trivsamt trädgårdscafé. Invigning förrättades med tal av folklivsforskare Britt-Marie Insulander och varefter ett omfångsrikt program tog vid:

Utställningar i Stadshusets foajé om aktuella byggnationsplaner för Sandgrundsudden och teatern. Presentation av kommunens arkitekturprogram. Kommunarkivet informerade om sin dokumentationssamling om Karlstad från 1850-talet och fram till idag. Kaffeservering i Stadshusets café.

Representationsvåningen i Landshövdingegården hölls öppen med Carlstads-Gillet som värd och erbjöd sina karlstadshistoriska skrifter till försäljning.

Fotoutställning i uthusen i uthusen. Karlstads hembygdsförening visade fotograf Dan Gunners bilder från 30-, 40- och 50-talets Karlstad och nonstop visning av Åke Hermanssons filmtrilogi "Karlstad i mannaninne".

Berättelser om staden - stadsvandringar utgick från Almens innergård med olika teman: "Karlstads bebyggelse under 1600- och 1700-talet" med antikvarie Maria Linder som ciceron (Värmlands Museum), "Torgliv förr och nu" med folklivsforskare Britt-Marie Insulander som ciceron, "Kvarteret Almen - i Sigurds fotdpår" med karlstadskännaren Martin Edman (Carlstads-Gillet), "Från hertig Karls kungsgård till domkyrka, gymnasium och saluhall" med antikvarie Maria Linder som ciceron (Värmlands Museum) och "Från Salttorg till Residenstorg" med karlstadskännaren Elisabet Larberg som ciceron, (Karlstad Lever).

Båtturer med veteranångfartyget Polstjärnan avgick med tre turer från Inre hamn med Erik Gustavsson som ciceron ombord.

Vill du se programaffischen finns den för utskrift här >.

Här följer ett axplock av föreningens bilder från dagen.

Akvarellmålning som visar Karlstad från väster omkring år 1800 (foto från Värmlands Museuml). Bilden användes som underlag till programaffischen.Till höger skymtar kvarteret Almen och stadens hamn som användes till mitten av 1800-talet och i fonden Gamla Gymnasiets torn och kyrkan. Till vänster ses Hybelejens kvarn (där nu stayn av Selma Lagerlöf är placerad). Den låga vita byggnaden som skymtar bakom bron är Järnvågen som förstördes vid branden 1865.

Innergården i kvarteret Almen hade förvandlats till en trivsam mötesplats med trädgårdscafé där Kulturhusens dag invigdes av folklivsforskare Britt-Marie Insulander.

Evy och Eva-Lena i tidstypiska kläder hälsade besökarna välkommna in i kommunens representationsvåning i Landshövdigegården där också Carlstad-Gillet informerade och sålde lokahistoriska skrifter.

Intresset var stor för de berättelser om staden som kunniga ciceroner framförde under stadsvandringarna. Här ses Elisabet Larberg berätta om stadens gamla hamn och dåvarande Salttorget, numer Residenstorget. Verksamheten i hamnområdet var särskilt betydelsefult för Karlstads tillväxt och blomstring från 1600 till 1800-talet.

Martin Edman var ciceron för två välbesökta stadsvandringar med rubriken "I Sigurds fotspår". Han berättade om byggnadsminnena i kvarteret Almen som idag utgör det enda kvarvarande stadspartiet efter branden 1865. De intresserade besökarna fick ta del av anekdoter om personer och händelser kring kvarteret. Martin berättade också om den bittra strid för att rädda kvarterets byggnader från rivning som pågick från 1938 och fram till 1960-talet och som initierades av Sigurd Gustavson.

En historisk tipspromenad erbjöds de besökare som ville vandra runt i kvarteret Almen på egen hand. Här ses fråga nr 11 på den vackra dörren på Flachska gården. Vinnarna och frågorna kan du se här >

I uthusen på innergården visade Karlstads hembygdsförening en fotoutställning med fotograf Gunners bilder från 30-, 40- och 50-talets Karlstad och nonstop visning av Åke Hermanssons historiska filmtrilogi "Karlstad i mannaminne". Här ses Peter Sörensen (Karlstad Lever) och kommunens stadsbyggnadsantikvarie Teres Myrin i samspråk. I Stadshusets foaje förevisade Terese kommunens aktuella arkitekturprogram.

Landshövdingegården som sedan 1966 är skyddat som byggnadsminne. Namnet kommer av att gården fungerat som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla (1779-93), Nils Silverskiöld (1793-1802), Arvid von Nockeln (1802-1805) och Axel Pontus von Rosen (1808-1809). I dag finns Kleines antikvariat i nedervåningen medan övervåningen används för kommunens representation.

Affischen som placerades ut på stan under dagen.

Det 76-åriga veteranfartyget s/s Polstjärnan gjorde tre rundturer i Karlstads hamnområde. Ciceron ombord var Erik Gustavson som bland annat berättade om de 32 000 Värmlänningar som emigrerade på 1880-talet. Många passagerare passade också på att besöka styrhytten, maskinrum och andra utrymmen i fartget där kapten Dennis Kingsvik och hans besättning berättade om fartygets historia och teknik.

Kulturhusens Dag 2006 arrangerades av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Ångbåtssällskapet Polstjärnan, Värmlands Museum och Karlstads kommuns kulturnämnd och stadsplaneringsförvaltning.

Ett stort tack till Lars Wennberg Förlag, Kleynes Antikvariat, Per Berggrén och Greenhouse Reklam och Information som välvilligt skänkte fina bokpriser till tipspromenaden och till Stereo på Västra Torggatan lånade ut en hemmabioanläggning som möjliggjorde visningen av filmen "Karlstad i mannaminne".

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu