BYGGNADERS SÄRDRAG

Det är byggnadens särdrag som skapar dess identitet. Det kan vara allt från volym, materialval, utformning av fönster och detaljer i interiören. Här är några exempel från byggnader i Karlstad som studerats i föreningens studiecirkel.

Trapphuset i Centralpalatset vid Hagatorget. Målningarna är utförda av konstnären Olof W Nilsson. Huset uppfördes 1903.

Bostadshus vid Herrhagsgatan 42-44. Notera hur okänsligt det moderna huset till höger har utformats och infogats i gatumiljön.

Den krönta Värmlandsörnen pryder risaliten på Residenset (framdraget mittparti). Byggnaden och de två bakomliggande flyglarna stod färdiga 1871 och den tredje våningen påbyggdes 1921-24 efter ritningar av arkitekt Bror Almqvist.

Residensets avfasade hörn ger en mjuk inramning av gaturummet.

Balustraden med de runda kolonetterna i Residensets trappa.

Fönster i residensets trapphus med bilden av den krönta Värmlandsörnen.

Balusterdockor under fönstren på Sockerslottets fasad.

Detalj från Dalmers hus vid Våxnäsgatan 13 uppfört på 1910-talet. Ett av de få välbevarade trähusen med panelarkitektur som finns kvar i Karlstad. Fasaden är dekorerad med bl a pilastrar (väggpelare) och gesims (horisontella listverk).

Lundholmska villan (Våxnäsgatan 11) troligen uppfört 1875 med tidstypisk panelarkitektur.

Bostadshuset på Sveagatan 9 från 1928, ett exempel på ovanligare panelarkitektur.

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu