AKTUELLA ARRANGEMANG

Föreningen Karlstad Lever har som mål för sin programverksamhet att öka kunskapen om vår kulturmiljö. Här presenteras de program som hittills fastställts. Listan kompletteras allt eftersom nya tillkommer. Arrangemangen är gratis och öppna för alla intesserade:


ÅRSMÖTET FÖR KARLSTAD LEVER
Tisdag 6 oktober kl 18.00
Gjuteriet, teaterlokalen Järnet

Kallelse och föredragningslista >Styrelsen kommer att kalla till årsmöte så snart risken för smitta av coronavirus klingat av .

Ny skrift om Karlstad är släppt

KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON II
Husen kring Frödingsparken

Nu publiceras den andra delen i skriftserien Karlstad med kulturhistoriska ögon där föreningen ger sin syn på de kulturhistoriska värden som finns i Karlstads centrum. Denna gång har vi riktat blickarna mot husen i och kring Frödingsparken.

Du kan se ett smakprov här >

Skriften omfattar 104 sidor med färgillustrationer och finns att köpa i bokhandeln, på Värmlands Museum och på turistbyrån. Vill du ha den lite billigare finns till försäljning på Café Gjuteriet för endast 60 kr. Du kan också få den direkt hem i brevlådan genom att sätta in 84 kr (60 kr + porto) på Föreningen Karlstad Levers bankgiro 608-8579. Ange "Frödingsparken" och ditt namn och adress.

Fler skrifter från Föreningen Karlstad Lever hittar du här >Intresserad av första delen?

KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON
Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan

Lagom till föreningens 30:e årsmöte tyckte vi att det var dags att redovisa vad vi anser vara kulturhistoriskt värdefullt i Karlstads stadsrum. Vi planerar att presentera våra ståndpunkter i en serie skrifter där en gata eller ett område presenteras. Den första utgåvan som kom ut i mars 2009 behandlar Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. Vi ger en beskrivning av varje kulturhistorisk värdefull byggnad eller miljö i detta stråk och tolkar värdet och betydelsen i stadsrummet. Vår förhoppning är att skriften kan vara en vägledning för intresserade karlstadsbor och besökare som vill lära känna Karlstads stadsmiljö och att den även kan ge inspiration till läsaren att företa egna promenader i staden för att utforska stadsrummet ytterligare.

Du kan se ett smakprov här >

Skriften omfattar 72 sidor med färgillustrationer och finns att köpa för 120 kr i bokhandeln, på Värmlands Museum och på turistbyrån. Vill du ha den lite billigare finns till försäljning på Café Gjuteriet för endast 60 kr. Du kan också få den direkt hem i brevlådan genom att sätta in 84 kr (60 kr + porto) på Föreningen Karlstad Levers bankgiro 608-8579. Ange "Kulturhistoriska ögon" och ditt namn och adress.

Fler skrifter från Föreningen Karlstad Lever hittar du här >


  

 

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu