K-MÄRKT I KARLSTAD

Firandet av Kulturhusens Dag 2007 blev en succé med nära 500 intresserade besökare som tog del av ett omfångsrikt program med öppet hus i byggnadsminesmärkta Wermlandsbanken, fotoutställningar, föredrag och guidade stadsvandringar som levandegjorde Karlstads historia. Hela programmet finns att hämta här >>

Ett axplock av föreningens bilder från dagen (foto Krister Lundgren).

Den vackra Marmorhallen i Wermlandsbanken var fullsatt då kommunalråd Håkan Holm höll invigningsanförandet.

Byggnadsantikvarie Erika Hedenskog visade bilder och berättade om de 24 byggnadsminnen som finns i Karlstad.


På andra våningen tog Carlstads-Gillet emot och visade sina samlingar och de vackra lokalerna.


Karlstadskännaren Elisabet Larberg (Karlstad Lever) invigde den nya informationsskylten vid Residenstorget och berättade om platsens historiska betydelse för Karlstads tillväxt och blomstring från 1600-talet till 1800-talet. Här fanns stadens gamla hamn, den viktiga Järnvågen och dåvarande Salttorget.

Två "okända" detaljer vid Residensparken: en kanonkula inmurad i brofästet och en av de guldfärgade laxar som utsmyckar räcket utmed parken.


Karlstadskännaren Martin Edman (Karlstad Lever) var ciceron för en välbesökt stadsvandringar med rubriken "Kulturmiljön vid Stora torget ". Han berättade om stadens utveckling och förändringar i stadsbilden fram till idag.

Många intresserade slöt upp till Peter Sörensens "K-spaning i Karlstad". Vandringen avslutades med visning av Sockerslottet då Peter visade berättade om exteriören medan Ingrid Skålén förevisade interiören och med gästfrihet bjöd in besökarna i sin lägenhet.

Byggnadsantikvarie Erika Hedenskog och Hans Olsson (Karlstad Levers samordnare för Kulturhusens Dag) var glada över den stora tillströmningen av intresserade besökare.

Ett av Karlstads 24 byggnadsminnen är Landshövdingegården som sedan 1966 är skyddat. Namnet kommer av att gården fungerat som residens för Värmlands fyra första landshövdingar Johan Gustav Uggla (1779-93), Nils Silverskiöld (1793-1802), Arvid von Nockeln (1802-1805) och Axel Pontus von Rosen (1808-1809). I dag finns Kleines antikvariat i nedervåningen medan övervåningen används för kommunens representation.

Kulturhusens Dag 2007 arrangerades av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Värmlands Museum och Karlstads kommun.

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu