LÄNKAR

Är du intresserad av Karlstads lokalhistoria och kulturminnesvård hittar du mer information här:

Lokalhistoria

Arkivcentrum >>
Carlstads-Gillet >>
Karlstads Hembygdsförening >>
Karlstads historia (Nätverket för Karlstads historia)>>

Värmlandsarkiv >>
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap >>
Värmlands Sjöfartsgille >>
Ångbåtssällskapet Polstjärnan >>


Historiska bilder och kartor

Fotodatabasen Sofie (Värmlandsarkiv) >>
Historiska kartor över Karlstad (Kommunarkivet) >>
Värmlandsbild - Värmlands mueums digitala bildbyrå >>


Kulturminnesvård

Karlstads kommuns kulturmiljöprogram>>
Operation Karlstads kulturmiljöblogg>>
Riksantikvarieämbetet >>
Svenska föreningen för byggnadsvård >>
Värmlands Museum >>

 

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu