OM FÖRENINGEN

Föreningen bildades 1979 under namnet Rädda Badhuset som en protest mot Karlstads kommuns planer på att riva stadens Gamla Badhus. Ett omfattande opinionsarbete och förslag till användningsområden för den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden gav resultat och 1981 beslöt kommunen att restaurera den.

Föreningen ombildades 1982 till Föreningen Karlstad Lever och har alltjämt verkat för ökad kunskap om och skydd för kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i staden, arrangerat föredrag, kulturfestivaler, stadsvandringar och den årligen återkommande Kulturarvsdagen.

I sina strävanden att få en lösning på kulturföreningarnas behov av arbetslokaler övertog föreningen 1985 KMWs gamla industrifastighet på Herrhagen av Karlstads kommun. Där i Gjuteriets ca 3 100 kvm bedriver idag en lång rad av Karlstads kulturföreningar en omfattande verksamhet och huset är öppet för allmänheten.

Vill du veta mer kan du läsa de senaste årens verksamhetsberättelser som du hittar du här >

 

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >>

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu