En ideell förening som genom opinion och debatt verkar för:

att värdefulla hus och miljöer i Karlstad bevaras,

att Karlstads Kulturföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett, samt

att det i Karlstad skapas en levande kulturmiljö med sådan ideell verksamhet som befrämjar kontakt mellan människor i olika åldrar och med skiftande livserfarenhet.

 

 

AKTUELLT
Föreningen Karlstad Levers årsmöte kommer att hållas tisdag 28 september kl 18.00 på Gjuteriet. Föredragningslistan hittar du här >
Valberedelsen hittar du härKarlstad med kulturhistoriska ögon. Andra delen i skriftserien beskriver husen kring Frödingsparken.

Läs mer >

FÖRENINGENS SKRIFTER TILL FÖRSÄLJNING

hittar du här >

VINNARNA OCH DE RÄTTA SVAREN i tävlingen " Träd i folktron".

Hittar du här >

DE RÄTTA SVAREN I TÄVLINGEN "Vilka byggnader i dagens Karlstad fanns redan 1809".

Läs mer >

Tävlingen "Vad vill du K-märka i Karlstad?" är avgjord!

Dryg 20 förslag lämnades in under Kulturhusens Dag . Se vilka förslag som lämnades och vilka pristagarna är.

Läs mer >

KULTURHISTORISKT VÄRDE. Vill du få kunskap om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kanske föreningens studiecirkel är något för dig.

Läs mer >

Aktuella bildutställningar på Cafe Gjuteriet.

Läs mer på Gjuteriets hemsida >>

Vill du ha höghus i Badhusparken?

Se vad Föreningen Karlstad Lever tycker om kommunens planprogram.

Läs mer >

Gör en virituell kulturhistorisk tipspromenadenad i Karlstad. Se frågorna och vem som kunnde de rätta svaren under Kulturhusdens Dag.

Läs mer >

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579


OM GJUTERIET

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Läs mer på Gjuteriets hemsida >>

 

Karlstads Obrända Bibliotek har öppnat på Gjuteriet. Läs mer på Gjuteriets hemsida >>


Vårfesten
på Gjuteriet en succé!

Se bilderna på Gjuteriets hemsida >>


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu

eXTReMe Tracker