MEDLEMSKAP

Tycker du att Föreningen Karlstad Lever behövs för att värna kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö i Karlstad och för att föreningshuset Gjuteriet fortsätter att vara en viktig mötesplats för föreningslivet. Vi behöver ditt stöd och ditt intresse.

Du kan stödja föreningen, genom att bli medlem. Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för organisationsmedlemmar. Betala in beloppet till vårt bankgiro 608-8579. Glöm inte att uppge, namn och adress på talongen eller i meddelandefältet.

Om du hellre vill, kan du anmäla dig via e-post, så skickar vi info och inbetalningskort:

Vill du veta mer, så ring gärna 054- 10 00 00

 

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >>

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu