FÖRENINGENS SKRIFTER

Föreningen har givit ut en rad småskrifter. Ett litet lager med restupplagor finns av några titlar som du kan köpa direkt på Gjuteriet men du kan även beställa via e-post info@karlstadlever.nu eller telefon 054 - 10 00 00. Portokostnad tillkommer om du vill ha dem hemskickade.


KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON II
Husen kring Frödingsparken

Den andra delen i skriftserien Karlstad med kulturhistoriska ögon där föreningen ger sin syn på de kulturhistoriska värden som finns i Karlstads centrum. Denna gång har vi riktat blickarna mot husen i och kring Frödingsparken.

Du kan se ett smakprov här >

Skriften omfattar 104 sidor med färgillustrationer och finns att köpa i bokhandeln, på Värmlands Museum och på turistbyrån. Vill du ha den lite billigare finns den till försäljning på Café Gjuteriet för endast 60 kr. Du kan också få den direkt hem i brevlådan genom att sätta in 84 kr (60 kr + porto) på Föreningen Karlstad Levers bankgiro 608-8579. Ange "Frödingsparken" och ditt namn och adress.KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON
Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan

Lagom till föreningens 30:e årsmöte tyckte vi att det var dags att redovisa vad vi anser vara kulturhistoriskt värdefullt i Karlstads stadsrum. Vi planerar att presentera våra ståndpunkter i en serie skrifter där en gata eller ett område presenteras. Den första utgåvan som kom ut i mars 2009 behandlar Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. Vi ger en beskrivning av varje kulturhistorisk värdefull byggnad eller miljö i detta stråk och tolkar värdet och betydelsen i stadsrummet. Vår förhoppning är att skriften kan vara en vägledning för intresserade karlstadsbor och besökare som vill lära känna Karlstads stadsmiljö och att den även kan ge inspiration till läsaren att företa egna promenader i staden för att utforska stadsrummet ytterligare.

Du kan se ett smakprov här >

Skriften omfattar 72 sidor med färgillustrationer och finns att köpa i bokhandeln, på Värmlands Museum och på turistbyrån. Vill du ha den lite billigare finns den till försäljning på Café Gjuteriet för endast 60 kr. Du kan också få den direkt hem i brevlådan genom att sätta in 84 kr (60 kr + porto) på Föreningen Karlstad Levers bankgiro 608-8579. Ange "Kulturhistoriska ögon" och ditt namn och adress.


SMÅSKRIFTER/GUIDER
utgivna i samband med Kulturhusens Dag:


Skådeplats Karlstad 1808 (2009), 36 sidor. Artiklar: Skådeplats Karlstad 1809 (av Elisabet Larberg), Georg Adlersparre och revolten i Karlstad (av Eva Fredriksson), Adlersparres proklamation (avskrift), Lantvärnet i Värmland (av Sven-Åke Modin), Tusenfalt igen (av Håkan Eles), Olof af Wibeli - landshövdingen i Fänrik Ståls sägner (av Erik Bengtson), Vindarnas boning (av Anna Svensson) samt Händelser i Europa och Sverige 1805-1809 (sammanstälning av Elisabet Larberg). Pris: 20 kr + porto.


Smaka på husen (2008), 24 sidor. Artiklar: Smaka på Karlstad (av Lena Sewall), Löfbergsskrapan (av Ylva Matikainen), Lukta på husen (av Bo Göran Sjögren), Tôrkad môrt (av Gustav Persson), Mariebergsskogen - en park för alla sinnen (av Cecilia Hardestam) och Mariebergs herrgård (av Mattias Libeck. Pris: 20 kr + porto.


Mötesplats kvarteret Almen (2006), 28 sidor. Artiklar: Byggnadsminnena i kvarteren Almen och Gäddan (av Erika Hedenskog, Sigurd Gustavson (av Kjell Fredriksson), Från Salttorg till Residenstorg (av Elisabet Larberg), Karlstads bebyggelse under 1600- och 1700-talet (av Maria Linder) samt Torgliv förr och nu (av Britt-Marie Insulander). Pris: 20 kr + porto.


Sjöfartsstaden Karlstad (2005), 24 sidor. Artiklar: Handels- och sjöfartsstaden, Varuströmmarna över Karlstads hamn, Karlstads gamla hamn, Pråmkanalen och slussen, Kanikenäset och Kanikenäsholmen, Varv och skeppsbyggeri (samtliga av Åke Sallnäs) samt Dykdalberna i Klarälvens östra gren (av Elisabet Larberg).


Idrottsmiljöer i Karlstad (2003), 17 sidor. Artiklar: Idrottsrörelsens framväxt (av Per-Ola Åström), Karlstads idrottshistoria - en första skiss (av Kjell Fredriksson), Sandbäckstjärnet (av Kjell Fredriksson), Karlstads Ridklubb (av Nils Lidén) och Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (av Kjell Fredriksson). Pris: 20 kr + porto.


Rum för religion i Karlstad (2002), 21 sidor. Red. Hans Olsson. Artiklar med kortare beskrivningar: Baptistkyrkan, Betlehemskyrkan, Domkyrkan, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan, Moskén och Pingstkyrkan. Pris: 20 kr + porto.Skolbyggnader i Karlstad (2000), 30 sidor. Artiklar: Gamla Gymnasiet (av Per-Jan Wållgren), Herrhagsskolan (av Runo Gäärd), Segerstabyns skola (av Elisabet Härenstam), Tingvallagymnasiet (av Karl-Åke Mossberg) och Tuggeliteskolan (av Nina Henningsson och Hans Olsson). Pris: 20 kr + porto.


Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >>

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu