En ideell förening som genom opinion och debatt verkar för:

att värdefulla hus och miljöer i Karlstad bevaras,

att Karlstads Kulturföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett, samt

att det i Karlstad skapas en levande kulturmiljö med sådan ideell verksamhet som befrämjar kontakt mellan människor i olika åldrar och med skiftande livserfarenhet.

 

 

AKTUELLT


 

Välkommen på föredrag om Den goda staden på Café Gjuteriet lördag 29 okt kl 15. Moa Tunström pratar om dagens stadsplaneringsideal.

Programmet hittar du här >


Karlstad med kulturhistoriska ögon. Andra delen i skriftserien beskriver husen kring Frödingsparken.

Läs mer >

FÖRENINGENS SKRIFTER TILL FÖRSÄLJNING

hittar du här >

VINNARNA OCH DE RÄTTA SVAREN i tävlingen " Träd i folktron".

Hittar du här >

DE RÄTTA SVAREN I TÄVLINGEN "Vilka byggnader i dagens Karlstad fanns redan 1809".

Läs mer >

Tävlingen "Vad vill du K-märka i Karlstad?" är avgjord!

Dryg 20 förslag lämnades in under Kulturhusens Dag . Se vilka förslag som lämnades och vilka pristagarna är.

Läs mer >

KULTURHISTORISKT VÄRDE. Vill du få kunskap om Karlstads kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kanske föreningens studiecirkel är något för dig.

Läs mer >

Aktuella bildutställningar på Cafe Gjuteriet.

Läs mer på Gjuteriets hemsida >>

Vill du ha höghus i Badhusparken?

Se vad Föreningen Karlstad Lever tycker om kommunens planprogram.

Läs mer >

Gör en virituell kulturhistorisk tipspromenadenad i Karlstad. Se frågorna och vem som kunnde de rätta svaren under Kulturhusdens Dag.

Läs mer >

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579


OM GJUTERIET

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Läs mer på Gjuteriets hemsida >>

 

Karlstads Obrända Bibliotek har öppnat på Gjuteriet. Läs mer på Gjuteriets hemsida >>


Vårfesten
på Gjuteriet en succé!

Se bilderna på Gjuteriets hemsida >>


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu

eXTReMe Tracker